011-10 00 24 info@abysnickeri.se
Välj en sida

Historien bakom Åby Snickeri

Åby Snickeri AB bildades 1975 av Björn Eriksson.

1994 bildades Skärmteknik AB , vilket kunnat liknas vid ett dotterbolag till Åby Snickeri.

Skärmteknik har konstruerat och sålt strålskyddsprodukter, till framförallt röntgenavdelningar runt om i Sverige och Norden. Produkter som sedan till stor del tillverkats av Åby Snickeri.

1996 går Stefan Steén och Björn Eriksson samman som delägare i Skärmteknik.

1997 köper man Kneippbadens Träförädling och de dåvarande lokalerna i Åby blir för trånga. Detta leder till att bägge företagen flyttar in i större lokaler på Fabriksgatan 4 i Norrköping.

2001 köper man Allsnickerier som hade gått i konkurs.

Hösten 2003 gör vi vår största maskinsatsning någonsin och köper en 5-axlig CNC-fräs som blev en revolution för oss när det gäller trappor, svårare bearbetningar och stora serier.

I december 2005 tar Stefan och Josefin Steén över bägge företagen. Företagen slås samman och bildar Åby Snickeri i Norrköping AB, med bifirma Skärmteknik.

Vår verksamhet är inriktad på specialsnickerier, där vi tillsammans med kunden tar fram optimala lösningar för det behov som för tillfälligt föreligger.

Ett utmärkande drag hos oss är vår flexibiltet och vårt kvalitetstänkande, vilket medfört att vi under årens lopp fått varit med och tagit fram lösningar för alla tänkbara ändamål.

Stefan & Josefin Steén

Välkommen att prova oss du också!

ÅBY SNICKERI AB

Säterivägen 7
605 97 Norrköping
Telefon 011-10 00 24
info@abysnickeri.se
Org.nr 556658-6359

STEFAN STEÉN

VD, försäljning
Mobil 070-699 15 24
stefan@abysnickeri.se

JOSEFIN STEÉN

Personal- och ekonomiansvarig
Mobil 0733-64 17 99
josefin@abysnickeri.se

MAGNUS CLASSÉN

Verkstadschef, försäljning
Mobil 070-868 01 15
classen@abysnickeri.se

Åby Snickeri AB, Säterivägen 7, 605 97 Norrköping